Slånsnår

Slånsnår med slånlav

Det är så roligt att få dela mitt intresse för arter och natur med min mamma. Henne har jag att tacka för jag redan som barn fick lära mig växter som ”mormors glasögon” och styvmorsviol. Nu i vuxen ålder är det jag som lär henne arter och känner stolthet när hon sätter namn på det jag pekar ut. Som slånlaven idag till exempel.

Slånlav Everina prunastri är verkligen en karaktärsart för skogs- och jordbrukslandskapet i södra Sverige, det är något jag har reflekterat över sedan jag blev sörlänning igen. Den bildar ljusa tussar på träd och buskar, sällan på sten, och kan dominera en slånbärsbuske totalt som ni kan se på bilderna.

Med en slånlav bakom örat

Med slånlav bakom örat

Slånlav är lätt att känna igen och var nog en av de första lavarna jag lärde mig. De platta grenarna är grågröna på ovansidan och har en ljus, nästan vit, undersida. Färgkontrasten mellan lavens ovan- och undersida tycker jag är det bästa kännetecknet och skiljer den från den gråfärgade gällaven Pseudevernia furfuracea som har en svart undersida.

Slånlav

Slånlav Everina prunastri med sin ljusa undersida.

I Syd- och Centraleuropa skördas slånlaven kommersiellt och används som bindemedel och doftbas i parfymindustrin.

 

Det har blivit många resor nu i maj. Bland annat har jag varit på jobbutbildning inom NILS, både i Linköping och Lundsbrunn.

Eklandskap

Utbildningen var väldigt givande. Exkursionerna i Linköpings unika eklandskap skulle jag till och med kunna betala för. Istället fick jag betalt!

Humlestudier

I den mån vädret tillät ägnade vi oss åt humlestudier.

Åkerhumla

Studieobjekt åkerhumla Bombus pascuorum.

Lavstudier

Här letar vi lavar. Omkring ett 10-tal arter är utpekade inom NILS-inventeringen.

Gul dropplav

En av de lavarna som var lättare att känna igen är gul dropplav Cliostomum corrugatum: grå-grynig bål med svarta prickar (pyknid) och blekgula plättar (apothecier).

blekspikar

Det krävs tålamod och skarpa ögon för att hitta de millimeterstora blekspikarna Sclerophora sp.

Calicium adspersum

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum, är inte så lätta att hitta de heller.

almlav

En fläck med almlav Gyalecta ulmi kan i alla fall bli bli flera centimeter stor. Det tackar jag för!

 

En snölega är lite som det låter. En plätt där snön har legat extra länge, ibland ända in i augusti.

Snölega

Denna snölega, som låg nedanför en av våra toppar vi inventerade, har nyligen blottats. Eftersom ris och buskar inte hinner etablera sig på den korta tid det är barmark, kan små och konkurrenssvaga arter få livsutrymme. Resultatet blir ett unikt ekosystem med stor biologisk mångfald. Här följer några av de snölegearter som jag träffade på.

Fjällnoppa  Gnaphalium supinum

Bladrosett av fjällnoppa Gnaphalium supinum. Så gosig med sina silverulliga blad!

Knoppbräcka Saxifraga cernua

Knoppbräcka Saxifraga cernua är så karaktäristisk med sina rubinröda groddknoppar i bladvecken.

Dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus

Den pyttiga dvärgranunkeln Ranunculus pygmaeus gör skäl för sitt namn.

Isranunkel Ranunculus glacialis

Isranunkel Ranunculus glacialis förtjänar ett helt eget blogginlägg med sin intressanta biologi. Men det får bli en annan gång.

Snöbräcka Saxifraga rivularis

Snöbräcka Saxifraga rivularis. Mycket lätt att gå förbi!

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia

Här ovanligt storblommiga exemplar av purpurbräcka Saxifraga oppositifolia.
saffranslav solorina crocea

En stor del av biomassan i fjällen består av olika arter av lav. I denna snölega bredde den omisskännliga saffranslaven Solorina crocea ut sig i vida mattor.

© 2012 Artsidan Suffusion theme by Sayontan Sinha