Efter ett par veckors solväder och intensivt humle-inventerande i Västernorrland, har äntligen ett rejält lågtryck lagt sig över länet. Nu kan jag vara hemma ett par dagar med gott samvete. Humlorna har ju ändå gått och gömt sig undan regnet – precis som vi människor.

Här sitter en ängshumla Bombus pratorum och väntar på bättre tider. En riktig blötnos!

© 2012 Artsidan Suffusion theme by Sayontan Sinha