• Svampar

    Larvklubba

    Larvklubba

    Röd larvklubba Cordyceps militaris måste vara en av Sveriges coolaste svampar! Denna tegelröda, centimeterhöga lilla sak bär på en mörk hemlighet. Den lever nämligen som parasit på insektspuppor nere i marken! Oftast är det spinnare och nattflyn som får sätta livet till.

    Betesmark
    Fyndplats för röd larvklubba- naturreservatet Bräcke ängar, Dalsland.