• Fåglar

  Skärfläckor på Getterön

  Jag kan inte komma på något bättre sätt att fira valborg och välkomna våren än att vara ute i naturen och njuta av allt som spirar, surrar och piper. I tre dagar har jag och min vän Anna Karin gjort just detta, mestadels i fågelparadiset Getterön utanför Varberg. Det är förstås svårt att rangordna alla upplevelser en sådan här plats levererar. Men en höjdpunkt var när jag för första gången fick in skärfläckor Recurvirostra avosetta i tubkikarens synfält.

  Med sikte på skärfläckor.

  Skärfläckor är de mest gracila fåglar du kan tänka dig. Både hanen och honan är tecknade i svart och vitt, med en lång, svart uppåtböjd näbb. Näbbens form och längd är anpassad till deras sätt att fånga föda. Genom att föra näbben från sida till sida vid vattenytan “skummar” de effektiv i sig smådjur.

  Jag fotade skärfläckor med mobilkameran genom tubkikaren med viss framgång. Men denna vackra bild är tagen av Andreas Trepte, www.photo-natur.net.

  Skärfläckorna anländer till flacka havsstränder i sydligaste Sverige från sina vintertillhåll i södra Europa i mars/april och häckar i kolonier. Stränderna ska vara vara öppna för att skärfläckan skall trivas och därför är det viktigt att stränder där de häckar fortsätter att betas. Som många andra fåglar är skärfläckan störningskänslig vid häckningstid. Men i Getteröns många gömslen och fågeltorn fick man en fin inblick i fåglarnas familjeliv utan att störa.

 • Fåglar

  Lappuggla

  Det är sällan jag ger mig ut för att få se någon särskild fågel. Men i dag var det med hopp om att få se en av Sveriges största ugglor som jag begav mig av i skymningen till en närbelägen by. På Artportalen hade det nämligen kommit in flera rapporter om en kringflackande lappuggla Strix nebulosa.

  Det dröjde inte länge innan jag fick napp. Den uppenbarade sig som en stor gestalt på telefonledningen. Bara huvudet rörde sig då den födosökte. Efter ett tag slog den ut vingarna och flög ljudlöst till en telefonstolpe längre bort. Vilken mäktig varelse!

  Lappuggla

 • Fåglar

  Vinterfåglar

  Nu så här i februari kan man nästan gå på skaren. Fem lätta steg ovanpå snön och ett då man sjunker ned till knäna. Dagens promenad upp på det lilla berget blev därför ett mödosamt projekt. Belöningen blev en utskällning av en talltita, spillning ifrån tjäder och rester av ett mindre korsnäbb– skrovmål.

  Så här ser det ut när en mindre korsnäbb har käkat granfrön. Kottefjällen är kluvna på mitten av fågelns saxlika näbb
  Tjäderspillning- omisskännliga lillfingertjocka korvar där dieten av tallbarr framgår tydligt.