Fåglar

Skärfläckor på Getterön

Jag kan inte komma på något bättre sätt att fira valborg och välkomna våren än att vara ute i naturen och njuta av allt som spirar, surrar och piper. I tre dagar har jag och min vän Anna Karin gjort just detta, mestadels i fågelparadiset Getterön utanför Varberg. Det är förstås svårt att rangordna alla upplevelser en sådan här plats levererar. Men en höjdpunkt var när jag för första gången fick in skärfläckor Recurvirostra avosetta i tubkikarens synfält.

Med sikte på skärfläckor.

Skärfläckor är de mest gracila fåglar du kan tänka dig. Både hanen och honan är tecknade i svart och vitt, med en lång, svart uppåtböjd näbb. Näbbens form och längd är anpassad till deras sätt att fånga föda. Genom att föra näbben från sida till sida vid vattenytan “skummar” de effektiv i sig smådjur.

Jag fotade skärfläckor med mobilkameran genom tubkikaren med viss framgång. Men denna vackra bild är tagen av Andreas Trepte, www.photo-natur.net.

Skärfläckorna anländer till flacka havsstränder i sydligaste Sverige från sina vintertillhåll i södra Europa i mars/april och häckar i kolonier. Stränderna ska vara vara öppna för att skärfläckan skall trivas och därför är det viktigt att stränder där de häckar fortsätter att betas. Som många andra fåglar är skärfläckan störningskänslig vid häckningstid. Men i Getteröns många gömslen och fågeltorn fick man en fin inblick i fåglarnas familjeliv utan att störa.

Biolog och skribent på Artsidan.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *