• Fåglar

    Vinterfåglar

    Nu så här i februari kan man nästan gå på skaren. Fem lätta steg ovanpå snön och ett då man sjunker ned till knäna. Dagens promenad upp på det lilla berget blev därför ett mödosamt projekt. Belöningen blev en utskällning av en talltita, spillning ifrån tjäder och rester av ett mindre korsnäbb– skrovmål.

    Så här ser det ut när en mindre korsnäbb har käkat granfrön. Kottefjällen är kluvna på mitten av fågelns saxlika näbb
    Tjäderspillning- omisskännliga lillfingertjocka korvar där dieten av tallbarr framgår tydligt.