Svampar

Svartöra

Veckan har gått i tickornas tecken. Jag inventerar ettåriga tickor till mitt examensarbete och har därför sökt upp varenda låga i Knivstatrakten känns det som. En låga bjöd på en överraskning. Min första tanke var att det rörde sig om ännu en tickart; växtsättet och den borsthåriga ovansidan tydde på det, men konsistensen var alldeles geléartad och undertill fanns inte en tillstymmelse till porer. Med spänning sökte jag istället bland gelésvamparna i svampbokens början och hittade snart vad jag sökte; svartöra Auricularia mesenterica!

Svartöra lever som saprofyt (nedbrytare) eller svaghetsparasit på främst almträd och beskrivs som en karaktärsart för mullrika almlundar. Det var sannerligen en ovanligt fin och kraftig låga mitt svampfynd växte på, så jag blev inte förvånad när jag läste att svartöra var rödlistad som NT, nära hotad. Almsjukan är en bov i dramat som på sikt minskar tillgängliga substrat för arten.

Låga med svartöra
Låga med massförekomst av svartöra.
Ovansidan var bortshårig och påminde om en ticka.
Ovansidan var borsthårig och påminde om en ticka.
Svartörats konsistens var härligt geléartad.
Svartörats konsistens var härligt geléartad. Men i torrare väderlek skrumpnar den och blir hornartad.

Biolog och skribent på Artsidan.se

One Comment

  • Berit Lind

    Jag bor i Sollentuna och promenerar ofta längs sjön Norrviken Senast jag gick där upptäckte jag en mystisk “växt/svamp” som jag fått höra är just Svartöra.Intressant ! En ny bekantskap identifierad m hjälp av Didrik på Naturhistoriska riksmuseet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *