Kärlväxter

Violmaraton del 5: sumpviol, kärrviol och strandviol

Jag fortsätter mitt violmaraton med tre violer som alla växer på en strandäng i Bredforsens naturreservat; sumpviol Viola uliginosa, kärrviol Viola palustris och strandviol Viola persicifolia. Att dessa violer vill ha de blött om fötterna, hör man på namnen. Den vanligaste av alla violer på fuktig mark skulle jag säga är kärrviolen. Sumpviol och strandviol är båda sällsynta och rödlistade, nära hotad (NT) respektive sårbar (VU).

Den ståtliga sumpviolen vill ha det fuktigt och trivs i strandängar och sumpskogar.

Bredforsens naturreservat ligger vid bruksorten Söderfors i Tierps kommun och innefattar fastland, öar och stränder i anslutning till Dalälven. I reservatet ingår också strandängar där de regelbundna översvämningarna i kombination med bete skapar en öppen, fuktig miljö där en mångfald av specialanpassade gräs och örter trivs. En av dessa specialare är sumpviolen som faktiskt har sin första svenska fynduppgift i Söderfors. Sumpviolen är en ovanligt stor och ståtlig viol och de blåvioletta blommorna är flera centimeter höga. Även bladen är stora, och de har en utdragen hjärtlik form.

Sumpviolens blad är stora, kala och utdraget hjärtlika.
Sumpviolens blommor är också stora och kan bli uppemot tre centimeter.

Efter att ha klafsat runt i strandängen en bra stund och fotograferat sumpvioler fick jag tillslut också syn på den betydligt mindre och oansenligare kärrviolen. Även om kärrviolen är mycket vanlig i fuktiga marker, blev jag glad att se den eftersom den står på min violmaratonlista. Kärrviolens blommor är blekt violetta med vackert ådringsmönster och bladen har den form som i flororna kallas njurlik.

Kärrviol. En vanlig och vacker syn på fuktiga marker under vår och försommar.
Jag har bara sett njurar på bild, men kan stämma in i florornas beskrivning om att kärrviolens blad är njurlika.

Efter att ha sett både sumpviol och kärrviol vid Dalälvens strand, kom jag hem och läste att Naturskyddsföreningen i Tierp hade haft en exkursion på exakt samma strandäng några dagar innan och då hittat strandviol. Så härom dagen återvände jag med ett enda fokus; att hitta den sällsynta strandviolen. Efter mycket letande gjorde jag en klassiker. Jag gav upp för en stund och satte mig ner för att fika. Tror du inte att den stod just där jag ställde ner ryggsäcken? Efter att ha konsulterat floran kunde jag konstatera att strandviolen är omisskännlig med sina blekt blåa blommor och avlånga, trubbigt spjutformade blad.

Den eftersökta strandviolen. Blek och vacker med karaktäristiskt avlånga blad.

Biolog och skribent på Artsidan.se

One Comment

  • Erik

    Om det här nu är en fortsättning på en artikelserie om violer vore det ju trevligt m länkar till tidigare o kanske senare artiklar i detta violmaraton. Själv var jag ute m pannlampa igår kväll o plockade tranbär när jag hittade blad som jag inte kände igen men ändå fick för mig att det kunde vara kärrviol vilket verkar stämma. Sommartid är det en fin lokal f “nyckelorkideer”, kanske inte sällsynta men knappast något man ser varstans på östgötska myrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *