• Insekter

  Bäckslända på snöpromenad

  När jag såg denna lilla krabat komma vandrande över snön, var “snöslända” det första som flög igenom mitt huvud. Men efter att ha gjort några slagningar på nätet, insåg jag att den art som kallas snöslända tillhör näbbsländorna Mecoptera som är en ordning med näbbliknande mundelar, vilket min slända saknar.

  Snöslända

  Med hjälp av Åke Sandhalls bok Sländor, har jag genom uteslutningsmetoden kommit fram till att detta måste vara en av Sveriges ca 40 arter av bäcksländor.

  När det gäller de insekter som vi kallar sländor, har vi sex ordningar att välja mellan: trollsländor Odonata, näbbsländor Mecoptera, dagsländor Ephemeroptera, nattsländor Trichoptera, nätvingar Neuroptera och bäcksländor Plecoptera. Trollslända och näbbslända är lätta att utesluta i detta fall. Dagsländor har bredare vingar som i vila hålls i hopslagna och uppsträckta över ryggen. Nattsländan har finhåriga, ogenomskinliga vingar och nätvingens vingar är tätt ribbade. Kvar blir då bäcksländan.

  En bäcksländan känns igen på att vingarna ligger platt över ryggen eller går runt kroppen. Ofta ligger framvingarna omlott.

  Snösländan

  Bäcksländorna har sin starkaste tillväxtperiod under vinterhalvåret, och därför är en bäckslända på snöpromenad ingen ovanlig syn.

  Precis som nätvingarna har bäcksländorna ett farcinerande parningsbeteende. Genom att slå med bakkroppen mot en gren eller ett löv, frambringas ett trummande läte som attraherar båda könen. Skall du artbestämma en bäckslända, gäller det lyssna till trummandet!