Till fjälls

En ledig dag från inventeringsjobbet. Vad gör man? Jo, man vandrar iväg och letar spännande växter!

Krusbräken Cryptogramma crispa

En av botanikerna visades oss en lokal med krusbräken Cryptogramma crispa, en sällsynt men omisskännlig ormbunksväxt. De krusiga bladen får mig att associera till morotsblast.

Polarull Eriophorum scheuchzeri

I de fuktiga svackorna växte polarull i mängder, Eriophorum scheuchzer. Fluffigt värre!

Polartåg Juncus biglumis

Jag blir alltid glad när jag ser polartåg Juncus biglumis. Jag tycker att blommorna ser ut som stora handskar med pekande pekfingrar. Ni vet, sådana supportrarna har på hockeymatcher.

Fjällsyra Oxyria digyna

Fjällsyra Oxyria digyna är en växt som är lika syrlig som den låter. Precis som harsyra, innehåller de njurformade bladen oxalsyra, och ger växten en frisk smak. Käka lugnt bara! Oxalsyra är giftigt i stora mängder. Titta kan du göra hur mycket som helst.

 

En snölega är lite som det låter. En plätt där snön har legat extra länge, ibland ända in i augusti.

Snölega

Denna snölega, som låg nedanför en av våra toppar vi inventerade, har nyligen blottats. Eftersom ris och buskar inte hinner etablera sig på den korta tid det är barmark, kan små och konkurrenssvaga arter få livsutrymme. Resultatet blir ett unikt ekosystem med stor biologisk mångfald. Här följer några av de snölegearter som jag träffade på.

Fjällnoppa  Gnaphalium supinum

Bladrosett av fjällnoppa Gnaphalium supinum. Så gosig med sina silverulliga blad!

Knoppbräcka Saxifraga cernua

Knoppbräcka Saxifraga cernua är så karaktäristisk med sina rubinröda groddknoppar i bladvecken.

Dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus

Den pyttiga dvärgranunkeln Ranunculus pygmaeus gör skäl för sitt namn.

Isranunkel Ranunculus glacialis

Isranunkel Ranunculus glacialis förtjänar ett helt eget blogginlägg med sin intressanta biologi. Men det får bli en annan gång.

Snöbräcka Saxifraga rivularis

Snöbräcka Saxifraga rivularis. Mycket lätt att gå förbi!

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia

Här ovanligt storblommiga exemplar av purpurbräcka Saxifraga oppositifolia.
saffranslav solorina crocea

En stor del av biomassan i fjällen består av olika arter av lav. I denna snölega bredde den omisskännliga saffranslaven Solorina crocea ut sig i vida mattor.

 

Jag vet inte hur jag skall strukturera upp alla arter som jag vill skriva om. Men här kommer några till att börja med.

Fjällvedel Astragalus alpinus

Fjällvedel Astragalus alpinus är en vacker ärtväxt som hittas allmänt på fuktiga ställen i hela fjällkedjan. Vad man vet, har larverna av kilstreckad fjällsäckmal Coleophora svenssoni, högnordisk höfjäril Colias hecla och fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus, fjällvedel som enda värdväxt.

Fjällkåpa Alchemilla alpina

Fjällkåpa Alchemilla alpina är vår enda daggkåpa som har fingrade blad och är därför lätt att känna igen. Se bara upp med dvärgfingerörten Sibbaldia procumbens som kan påminna om fjällkåpan, men som bara har tre ”fingrar” gentemot fjällkåpans fem.

Fjällviol Viola biflora

Alla violer är inte blå. Fjällviolen Viola biflora, är undantaget som bekräftar regeln.

Fjällbräken Athyrium distentifolium

Fjällbräken Athyrium distentifolium växer i buketter på skyddade, fuktiga platser i fjällen. Bladen är skira och har en omisskännlig ljusgrön färg.

Fjällförgätmigej Myosotis decumbens

Fjällförgätmigej Myosotis decumbens. Aldrig att man förgäter en sådan skönhet!

 

Jag är nyss hemkommen efter ett äventyr i Abisko som inte slutade som jag hade tänkt. I en vecka skulle jag skulle bistå som fältarbetare för en doktorand på Mittuniversitetet. Efter bara ett par dagar blev jag akut sjuk och fick lifta ambulans till operationsbordet på Kiruna lasarett. Nu ligger jag här i soffan och har fått order att vila i minst tre veckor. Jag håller tummarna att jag ändå kan genomföra nästa fjälltur i början av juli.

Abisko var fantastiskt vackert och jag har lovat mig själv att snart åka dit igen.

Fjällbjörkarna hade precis slagit ut

Fjällbjörkarna hade precis slagit ut.

Mitt bästa minne från resan är den lapska alprosen Rhododendron lapponicum som blommade på kalfjället. Det vetenskapliga namnet avslöjar att det inte är frågan om en rosväxt utan en rhododendronbuske! Även skvattram R. tomentosum tillhör familjen Rhododendron och hittas i svenska myrmarker.

Lappsk alpros Rhododendron lapponicum

En av Sveriges två Rhododendronbuskar, Lappsk alpros Rhododendron lapponicum

© 2012 Artsidan Suffusion theme by Sayontan Sinha