Kärlväxter,  Landskap,  Lavar

I en snölega

En snölega är lite som det låter. En plätt där snön har legat extra länge, ibland ända in i augusti.

Snölega

Denna snölega, som låg nedanför en av våra toppar vi inventerade, har nyligen blottats. Eftersom ris och buskar inte hinner etablera sig på den korta tid det är barmark, kan små och konkurrenssvaga arter få livsutrymme. Resultatet blir ett unikt ekosystem med stor biologisk mångfald. Här följer några av de snölegearter som jag träffade på.

Fjällnoppa  Gnaphalium supinum

Bladrosett av fjällnoppa Gnaphalium supinum. Så gosig med sina silverulliga blad!

Knoppbräcka Saxifraga cernua

Knoppbräcka Saxifraga cernua är så karaktäristisk med sina rubinröda groddknoppar i bladvecken.

Dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus

Den pyttiga dvärgranunkeln Ranunculus pygmaeus gör skäl för sitt namn.

Isranunkel Ranunculus glacialis

Isranunkel Ranunculus glacialis förtjänar ett helt eget blogginlägg med sin intressanta biologi. Men det får bli en annan gång.

Snöbräcka Saxifraga rivularis

Snöbräcka Saxifraga rivularis. Mycket lätt att gå förbi!

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia

Här ovanligt storblommiga exemplar av purpurbräcka Saxifraga oppositifolia.
saffranslav solorina crocea

En stor del av biomassan i fjällen består av olika arter av lav. I denna snölega bredde den omisskännliga saffranslaven Solorina crocea ut sig i vida mattor.

Biolog och skribent på Artsidan.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *