Kärlväxter

En bukett fjällväxter

Jag vet inte hur jag skall strukturera upp alla arter som jag vill skriva om. Men här kommer några till att börja med.

Fjällvedel Astragalus alpinus

Fjällvedel Astragalus alpinus är en vacker ärtväxt som hittas allmänt på fuktiga ställen i hela fjällkedjan. Vad man vet, har larverna av kilstreckad fjällsäckmal Coleophora svenssoni, högnordisk höfjäril Colias hecla och fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus, fjällvedel som enda värdväxt.

Fjällkåpa Alchemilla alpina

Fjällkåpa Alchemilla alpina är vår enda daggkåpa som har fingrade blad och är därför lätt att känna igen. Se bara upp med dvärgfingerörten Sibbaldia procumbens som kan påminna om fjällkåpan, men som bara har tre “fingrar” gentemot fjällkåpans fem.

Fjällviol Viola biflora

Alla violer är inte blå. Fjällviolen Viola biflora, är undantaget som bekräftar regeln.

Fjällbräken Athyrium distentifolium

Fjällbräken Athyrium distentifolium växer i buketter på skyddade, fuktiga platser i fjällen. Bladen är skira och har en omisskännlig ljusgrön färg.

Fjällförgätmigej Myosotis decumbens

Fjällförgätmigej Myosotis decumbens. Aldrig att man förgäter en sådan skönhet!

Biolog och skribent på Artsidan.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *