Insekter

Större vårtbitare

När man väl får syn på den välkamouflerade större vårtbitaren Decticus verrucivorus, är den lätt att artbestämma. Bara grön vårtbitare Tettigonia viridissima kan bli så stor som större vårtbitare, hela 4,5 cm, och denna är helgrön medan större vårtbitare är spräcklig. Större vårtbitare är spridd i stora delar av landet och förekommer allmänt på öppna gräsmarker, ljunghedar, hyggen, myrmark och stränder. Den föredrar att krypa omkring på marken men kan utan problem flyga 20-30 meter.

Till skillnad från andra vårtbitare så är större vårtbitare endast dagaktiv. Soliga, varma dagar kan man höra hanarna spela på 50 meters avstånd. Det karaktäristiska lätet som låter som ett tuffande ånglok, kan du ladda ner och lyssna på här.

Större vårtbitare

Hanarnas spel syftar givetvis till att locka till sig honor. Efter parning lägger honan uppemot 250 ägg. De gråbruna äggen läggs ett och ett, ofta i sand, och de övervintrar minst två omgångar innan de kläcks, ibland hela 7 gånger. När äggen kläcks i maj månad kryper det ut pyttesmå nymfer som till utseendet påminner om sina föräldrar. Sedan väntar ytterligare 6-7 nymfstadier, vilket innebär lika många hudömsningar, innan vårtbitaren är fullvuxen mot slutet av sommaren.

Större vårtbitare

Det respektingivande namnet vårtbitare kommer från Linne´ som såg bönderna använda den som vårtborttagare. De satte insektens kraftiga mundelar framför vårtan och lät den bita. Den bruna vätska av maginnehåll som sprutades ut troddes fräta sönder resterna av vårtan. Inget som jag tänker prova!

Biolog och skribent på Artsidan.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *