• Reptiler och amfibier

  Gölgroda – en Norduppländsk raritet

  Strålande sol. Såhär i början av juni betyder det att gölgrodorna Pelophylax lessonae spelar i grunda, varma gölar längs Nordupplands kust. Igår hade jag glädjen att äntligen få se (och höra!) gölgroda i Fågelsundets naturreservat i Tierps kommun. Det var många faktorer som bidrog till att upplevelsen blev magisk. Tallarna i den gamla barrblandskogen var märkta av tidens tand och uppvisade den karaktär och knotighet som bara riktigt gamla träd gör. På marken lyste de vita skogsstjärnorna mellan blommande blåbärsris och den vibrerande varma luften doftade av kåda. Lägg därtill de spegelblanka gölarna som sjöd av liv: trollsländor och flicksländor i hundratal och skräniga tärnor som dök och snappade efter ätbart. Ute i vattnet växte vit näckros och mer tillgängligt i vattenbrynet blommade skvattram, vattenklöver och en för mig okänd och intressant art av bläddra Utricularia sp. Botaniken fick dock stå tillbaka för herpetologin denna gång. Grodorna hade mitt fulla fokus!

  Den spegelblanka gölen bjöd på en liten kväkande symfoni efter en lång tids väntande.

  Inför denna exkursion hade jag läst på om gölgrodan som i Sverige bara förekommer naturligt längs Nordupplands kust. Vid parningsspel blåser hanarna upp kinderna och utstöter kväkande ljud som kan höras från en kilometers håll. Med denna information färskt i minnet hade jag förväntat mig mer ljud från gölarna än tärnornas skränande. Jag stod tyst och lyssnade länge, redo att besviket gå vidare, när jag plötsligt hörde det första kvacket. Jag skojar inte, det lät verkligen som ett utdraget “kvack kvack”, som en parodi på ett grodläte! Att bara få detta livstecken från en sällsynt och exklusiv groda, gjorde mig mer än nöjd. När en orädd gölgroda dessutom simmade mot stranden en meter framför mig, var lyckan total! Den var så stilig med sin karaktäristiska gröna rand längs ryggen och uppsynen med dess trubbiga nos liknar ingen annan grodart jag har sett tidigare.

  Här är den! Gölgrodan i egen hög person.

  Väl hemma igen, läste jag på ytterligare om gölgrodan. Tydligen är det den mest värmekrävande av våra 13 Svenska groddjursarter. Den kalla våren förklarar säkert varför jag fick se den först nu i juni och inte tidigare i år när jag har spanat efter den.

  Hela den svenska populationen av gölgroda beräknas leva utspritt på endast 120 småvatten. Det säger då sig själv att enskilda åtgärder som påverkar något av dessa vatten med intilliggande övervintringsvisten som t ex skogsavverkning och dikning, även påverkar artens långsiktiga överlevnad i Sverige. Även naturliga processer som att grunda men permanenta vattensamlingar längs kusten växer igen med vass, är också ett hot. Gölgrodan, som är klassad som sårbar (VU) på svenska rödlistan, har ett eget åtgärdsprogram som jag nu har grottat ned mig i, men det innehållet ska jag inte skriva om här utan jag hänvisar till Naturvårdsverkets hemsida.

 • Reptiler och amfibier

  Groddjur var det här!

  Äntligen är fältsäsongen här och kontorsarbete utbyts mot arbete i fält. Just nu är jag är ute på nattliga uppdrag i Västernorrland och Jämtland. Jag besöker vägsträckor där Ecocom har fått indicier på att stora mängder groddjur körs ihjäl. Tips har bland annat samlats in från allmänheten. Min uppgift är att dokumentera både levande och döda groddjur på vägarna för att få in underlag för eventuella skyddsbarriärer och passager för dessa små. Ett jobb som känns både angeläget och är spännande!

  Tumme upp för nattarbete.

  Groddjuren vandrar till sina lekvatten under årets första varma och fuktiga nätter. Då gäller det att vara på plats. Aldrig har jag sett så mycket groddjur på en gång som i dessa dagar! Det knorras och piper i dikena av vanlig groda Rana temporaria och vanlig padda Bufo bufo (ja, paddor piper mer än de kväker) och de verkar inte låta sig störas i deras spel när jag lyser på dem med pannlampan.

  En härlig syn! Spelande vanlig groda.

  Och så till den tråkiga biten. Jag har också sett mängder av trafikdödade groddjur. Särskilt paddorna är långsamma över vägen. De knatar sakta några decimeter, sedan vilar de en stund, omedvetna om den fara de utsätter sig för. Förhoppningsvis kommer åtgärder sättas in på några av de vägsträckor som jag har inventerat.

  Här är två paddor, en hona och en hane, som vandrar över döda artfränder för att komma till lekvattnet.

 • Reptiler och amfibier

  En efterhängsen typ

  Hanen av den vanliga paddan Bufo bufo är inte särskilt romantisk i sitt uppvaktande. Så fort han få fatt i en hona, kränger han sig upp på hennes rygg, tar ett bastant grepp bakom hennes framben, och håller i för allt han är värd!

  Honan med sin börda, som ibland består av flera kärlekskranka hanar, letar upp lekvattnet för att lägga sina ägg. Och ja- det är samma vattendrag som hon själv föddes i!

  Paddor i parning

  Genom att koppla det här greppet, som för övrigt kallas amplexus, ökar hanen sina chanser att bli far till honans yngel och får dessutom skjuts på köpet.

  Paddor

  Vad honan tycker som det hela, kan vi bara gissa…

 • Reptiler och amfibier

  Smilande skogsödla

  Jag fick se en sådan här liten goding i dag! En skogsödla Zootoca vivipara, solandes på en gammal husgrund. Kolla in det belåtna smilet, det är obetalbart!

  skogsödla

  I Sverige har vi förutom skogsödlan ytterligare två ödlearter: Sandödla Lacerta agilis och kopparödla Anguis fragilis (kopparorm). Kopparödlan är benlös och skiljs lätt ifrån de andra. Sandödlan är en sydlig art, som med sitt breda huvud och korta ben ger ett kraftigare intryck än skogsödlan, och har dessutom två längsgående, ljusgrå band på ryggen. Skogsödlan ser ut som på bilderna; slank, brungrå och söt som få.

  Ödlesvans

  Om svansen ser oproportionerligt kort ut, eller om färg och mönster avviker ifrån övriga kroppen, då kan du vara säker på att ödlan någon gång har tappat svansen, och att en ny har växt ut. Att tappa svansen är en bra strategi för att krångla sig ur fienders näbbar och klor. Min skogsödla däremot, verkar ha klarat sig undan sådana drabbningar.

  Skogsödla

  I fall du skulle hitta en skogsödla som är lite tjock om magen, kan den faktiskt vara gravid! Till skillnad från sandödlan lägger skogsödlan inga ägg, utan föder levande ungar. Det latinska epitetet vivipara betyder levandefödare och syftar just till detta fenomen.

  ödletår

  Ödletår är lite som bebisfingrar. Små men perfekta!